Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Małopolsce w ramach Poddziałania 9.2.1 C RPO WM 2014-2020 w konkursie 2018 – warsztat aplikacyjny


*** Pola oznaczone "*" są polami wymaganymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu:Wiem, że w każdym czasie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.