Szkolenia

W naszej ofercie posiadamy szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte mające na celu rozwijanie zarówno kompetencji zawodowych niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku, czy w określonej branży, jak też kompetencji interpersonalnych (miękkich).

 

Osobną grupę szkoleń stanowią szkolenia rozwijające kompetencje zarządcze (menedżerskie) niezbędne w pracy na stanowiskach kierowniczych.

 

Prowadzimy szkolenia w następujących obszarach:

 

 punkt Finanse

 punkt Kadry i płace

 punkt Księgowość

 punkt Prawo

 punkt Podatki

 punkt Kontrola i Audyt

 punkt Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

 punkt Zarządzanie

 punkt Oświata

 punkt Kultura, Sztuka

 punkt Sport i Rekreacja

 punkt Zdrowie, Pomoc Społeczna

 punkt Ochrona Środowiska

 punkt Marketing, Public Relations

 punkt Rozwój Lokalny

 punkt Rynek Pracy

 punkt Unia Europejska

 punkt Rozwój Osobisty

 punkt Inne