Spotkania branżowe

Zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk zawodowych do tworzenia branżowych sieci, czyli miejsc cyklicznych spotkań służących rozwijaniu kompetencji związanych z określonym zawodem, branżą, czy pełnioną funkcją, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim – doskonaleniu metod działania.