Polityka prywatności

RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

▶️1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Rozwoju Kompetencji – Anna Łyżwa z siedzibą w Krakowie: ul. Szlak 65/807, 31-153 Kraków, NIP 663-159-29-06.

▶️2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

▶️3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Realizacji usług edukacyjnych, w szczególności uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach oraz w  celu przesyłania wszelkich informacji dotyczących tematyki przyszłych szkoleń przez nas organizowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  • Ewentualnie w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz księgowo-sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (np. w celach podatkowych).

▶️4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i Pani/Pana dane przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez zgody, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać.

▶️5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz nazwę podmiotu, w którym jest Pani/Pan zatrudniony, bądź nazwę prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej i jej NIP.

▶️6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Urząd Skarbowy, a w przypadku wszystkich osób – podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, np. kurierskie i pocztowe, rachunkowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

▶️7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody oraz do czasu upływu terminu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

▶️8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

▶️9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

▶️10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • Żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

▶️1. Czym są pliki cookies?

Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych tworzonych przez serwery www, które następnie są wysyłane do przeglądarki internetowej i zapisywane na dysku po stronie użytkownika.

▶️2. Do czego nasz serwis używa cookies?

Plików cookies używamy w celu: dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika; prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu; optymalizacji serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika.

▶️3. Rodzaje plików cookies używane w naszym serwisie:

  • Sesyjne – to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki
  • Stałe – to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika aż do czasu ich wygaśnięcia który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.

▶️4. W jaki sposób usunąć pliki cookies?

Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami odnośnie plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć.

Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy metody zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek rekomendowane przez ich producentów: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Chrome; Opera.

Internet Explorer  
Mozilla Firefox  
Chrome  
Opera

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.