O nas

Studio Rozwoju Kompetencji to nowoczesna ogólnopolska firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się we wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych oraz menedżerskich, bez których trudno dziś – w wieku gospodarki opartej na wiedzy – odnieść pracownikowi sukces na rynku pracy, a organizacji – osiągnąć rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Cel ten realizujemy poprzez świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych kładących nacisk na zajęcia warsztatowe, wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz nowych technologii w procesie kształcenia.

 

Głównymi formami naszej aktywności są: działalność szkoleniowa, kursy językowe, doradztwo/ konsulting, coaching, a także organizacja konferencji i spotkań branżowych służących wymianie wiedzy i doświadczeń oraz promowaniu „dobrych praktyk”.

 

Odbiorcami naszych usług są:

 

 punkt ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 punkt BIZNES

 punkt ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 punkt PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

 punkt OSOBY INDYWIDUALNE

 

Studio Rozwoju Kompetencji wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.12/00205/2016.