Jak rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci i młodzieży? Warsztaty z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży


Inteligencja emocjonalna jest trudną, ale niezbędną umiejętnością we współczesnym świecie. Prawidłowo wykształcona obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji oraz kierowania i kontrolowania emocji. To z kolei wpływa na najważniejszy dzisiaj rodzaj kompetencji – kompetencje społeczne dziecka, a później nastolatka i osoby dorosłej. Mając świadomość i kontrolę własnych emocji można wspaniale rozwijać relacje z innymi, korzystając z empatii, asertywności, negocjacji, współpracy, co pozytywnie wpływa na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, satysfakcję z życia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, etc.

 

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych warsztatów z zakresu

rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.  

 

 

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie
 1. O inteligencji emocjonalnej słów kilka:
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i do czego jest potrzebna?
 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji u siebie
 • Rozpoznawanie emocji u innych
 • Kontrola emocji
 1. Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w rozwoju dziecka.
 1. Warunki sprzyjające rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.
 1. Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży – warsztat praktyczny:
 • Wykorzystanie bajki terapeutycznej
 • Wykorzystanie zabawy w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej
 • Wykorzystanie sztuki
 • Inne sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży
 1. Przykłady rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.
 1. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej.
 • Poznanie metod i sposobów rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.
 • Możliwość konsultacji z trenerem zagadnień związanych z tematem szkolenia.

 

 

Prowadzący:

Psycholog ze specjalizacją Psychologia Rodziny, Rozwoju i Edukacji. Wykładowca, trener, właściciel Centrum Psychologii i Sztuki. Od wielu lat udziela wsparcia psychologicznego młodzieży, rodzicom i nauczycielom współpracując ze szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi i firmami w całej Polsce prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz angażując się w projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych wspierające ich rozwój (Motylarnia, Kultura życia od kuchni, Kreacje zawodowe i wiele innych). Przez 7 lat – psycholog w Publicznym Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi, gdzie współtworzyła ciekawe inicjatywy takie jak: Stowarzyszenie Zwariowanych Uczniów (gromadzące uczniów w celu rozwijania ich kreatywnego myślenia, motywowania do działania na rzecz społeczeństwa oraz rozwijania swoich pasji), Dzień Muzyki (impreza szkolna zainspirowana pomysłem ucznia, która ma na celu uczczenie Międzynarodowego Dnia Muzyki poprzez wspólną zabawę oraz ukazanie muzyki w nietypowy sposób), Tydzień Walki z Hałasem (działania mające na celu uświadomienie uczniom i nie tylko im, jakie szkody może wyrządzić hałas i czym w ogóle jest hałas). Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się komunikacją interpersonalną, relacjami interpersonalnymi, motywacją, psychologią międzykulturową, kreatywnością oraz twórczością. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli nt.:

 • Metoda eksperymentu w edukacji, praca z uczniami metodą doświadczenia i eksperymentu.
 • Metoda projektu edukacyjnego w pracy dydaktycznej.
 • Uczeń w systemie oceniania
 • Stres. Jak go oswoić?
 • Rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia
 • Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk – jak ich uczyć?
 • Skuteczna profilaktyka
 • Jak rozmawiać z uczniami?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia?
 • Jak reagować na agresywne zachowania?
 • Zadowolony nauczyciel, zadowolony uczeń
 • Jak wykorzystać sztukę w pracy z dzieckiem?

 

 

Cena: 390 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 18.05.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.