Jak rozmawiać z rodzicami ucznia? Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji nauczyciela z rodzicami ucznia


Każdy nauczyciel posiada kompetencje do tego by nauczać i wychowywać ucznia, jednak żadna uczelnia w swoim programie nauczania nie uwzględnia przedmiotu nauczania, rozmawiania i nawiązywania współpracy z rodzicami swych uczniów. A okazuje się, że w czasach dużego udziału rodziców w pracy szkoły jest to poważny problem i nie mniej ważny jak radzenie sobie z uczniami.

 

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów rozwijających kompetencje w zakresie

efektywnej komunikacji nauczyciela z rodzicami ucznia.

 

 

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozmów z rodzicami uczniów.

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Komunikacja interpersonalna. Jak się komunikujemy? Kilka słów o procesie komunikacji, jej typach, możliwościach oraz przeszkodach, które utrudniają efektywną komunikację.

 

 1. Komunikacja niewerbalna. W jaki sposób można zmienić znaczenie tego, co chce się powiedzieć za pomocą komunikacji niewerbalnej towarzyszącej komunikacji werbalnej? Jak za pomocą komunikacji niewerbalnej można stworzyć atmosferę sprzyjającą rozmowie?

 

 1. Sposoby ułatwiające skuteczną komunikację. Poznanie różnych metod ułatwiających komunikację z rodzicami uczniów.

 

 1. Rozmowa z różnymi typami rodziców:
 • Rodzice roszczeniowi
 • Rodzice nadmiernie zaangażowani
 • Rodzice przekonani o wyjątkowości swojego dziecka
 • Rodzice nadmiernie wymagający
 • Rodzice kontrolujący
 • Rodzice niezaangażowani
 • Rodzice nadmiernie ochraniający
 • Itp.

 

 1. Aktywne słuchanie – umiejętność niezbędna w procesie komunikacji. Czym jest i jak ją rozwijać?

 

 1. Komunikaty typu „ja”. Rozmowa oparta o komunikaty typu „ja” dąży do rozwiązania problemu oraz otwiera na rozmówcę. Jak tworzyć komunikaty typu „ja”?

 

 1. Idealnie vs źle. Porównanie różnych sposobów komunikowania się pod względem ich efektywności.

 

 1. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

 Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej.
 • Poznanie metod skutecznej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy nauczyciela z rodzicem ucznia.
 • Poznanie „dobrych praktyk” sprzyjających efektywnej komunikacji interpersonalnej w rozmowie z rodzicami ucznia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się w rozmowach z rodzicami uczniów.

 

 

Prowadzący:

Psycholog ze specjalizacją Psychologia Rodziny, Rozwoju i Edukacji. Wykładowca, trener, właściciel Centrum Psychologii i Sztuki. Od wielu lat udziela wsparcia psychologicznego młodzieży, rodzicom i nauczycielom współpracując ze szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi i firmami w całej Polsce prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz angażując się w projekty na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych wspierające ich rozwój (Motylarnia, Kultura życia od kuchni, Kreacje zawodowe i wiele innych). Przez 7 lat – psycholog w Publicznym Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi, gdzie współtworzyła ciekawe inicjatywy takie jak: Stowarzyszenie Zwariowanych Uczniów (gromadzące uczniów w celu rozwijania ich kreatywnego myślenia, motywowania do działania na rzecz społeczeństwa oraz rozwijania swoich pasji), Dzień Muzyki (impreza szkolna zainspirowana pomysłem ucznia, która ma na celu uczczenie Międzynarodowego Dnia Muzyki poprzez wspólną zabawę oraz ukazanie muzyki w nietypowy sposób), Tydzień Walki z Hałasem (działania mające na celu uświadomienie uczniom i nie tylko im, jakie szkody może wyrządzić hałas i czym w ogóle jest hałas). Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się komunikacją interpersonalną, relacjami interpersonalnymi, motywacją, psychologią międzykulturową, kreatywnością oraz twórczością. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli nt.:

 • Metoda eksperymentu w edukacji, praca z uczniami metodą doświadczenia i eksperymentu.
 • Metoda projektu edukacyjnego w pracy dydaktycznej.
 • Uczeń w systemie oceniania
 • Stres. Jak go oswoić?
 • Rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia
 • Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk – jak ich uczyć?
 • Skuteczna profilaktyka
 • Jak rozmawiać z uczniami?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia?
 • Jak reagować na agresywne zachowania?
 • Zadowolony nauczyciel, zadowolony uczeń
 • Jak wykorzystać sztukę w pracy z dzieckiem?

 

 

Cena: 390 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 1.06.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.