Finanse i księgowość projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020


Adresaci:

Pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują/pozyskały dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektów w ramach Priorytetów 8, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, osoby odpowiedzialne za finanse, księgowość i rozliczanie projektów.

 

 

 

Cel szkolenia:

Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie finansów i księgowości projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020, prawidłowego dokumentowania i księgowania wydatków w projektach.

 

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Kontraktowanie wydatków:
 • Założony budżet projektu, a jego realizacja
 • Projekty partnerskie – realizacja budżetu
 • Zmiany we wnioskach o dofinansowanie
 • Wnioski o płatność

 

 1. Dokumentowanie wydatków i opisywanie faktur.

 

 1. Dokumentowanie wydatków w projektach partnerskich.

 

 1. Księgowanie wydatków.

 

 1. Kontrola /audyt projektu – jak się przygotować?

 

 1. Pytania i odpowiedzi.

 

 1. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

 

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie finansów i księgowości projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
 • Nabycie/rozwinięcie umiejętności kontraktowania, dokumentowania i księgowania wydatków w w/w projektach (w tym w projektach partnerskich).
 • Poznanie typowych błędów popełnianych przy realizacji i rozliczaniu projektów.
 • Pozyskanie praktycznych informacji dot. kontroli i audytów projektów.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów, wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 

 

Prowadzący:

Audytor wewnętrzny, konsultant i trener z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów i zarządzania projektami. Wiceprezes stowarzyszenia realizującego projekty EFS, autor i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu zamówień publicznych w projektach finansowanych z EFS, księgowości projektów EFS, zasad kwalifikowania wydatków w projektach EFS. Konsultant wielu projektów w ww. zakresach.

 

 

 

Cena: 490 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 23.02.2018 r.

 

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.