Etykieta i savoir-vivre w pracy sekretariatu


Adresaci:

Pracownicy sekretariatów, biur, kancelarii oraz wszyscy zainteresowani zakresem merytorycznym szkolenia.

 

 

Cel szkolenia:

Poznanie zasad i doskonalenie umiejętności etykiety i savoir-vivre`u niezbędnych w pracy  sekretariatu /biura /kancelarii.

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Etykieta w pracy sekretariatu:
 • Komunikacja
 • Tytulatura w mowie i piśmie
 • Korespondencja – poczta tradycyjna i elektroniczna
 • Wizytówki – kiedy wręczamy i komu?
 • Rozmowy telefoniczne

 

 1. Sekretariat wizytówką instytucji:
 • Co powinno znajdować się zawsze pod ręką?
 • Pierwszy kontakt z Klientem
 • Zasada 3 „E” – etykieta, elegancja, empatia
 • Jak postępować wobec trudnych interesantów: nieprzyjaznego, niezadowolonego, agresywnego?
 • Sztuka rozmawiania

 

 1. Ceremoniały dyplomatyczne w pracy sekretariatu:
 • Protokół dyplomatyczny – pojęcie, zadania, organizacja
 • Współczesny protokół dyplomatyczny
 • Precedencja
 • Etykieta flagowa

 

 1. Organizacja spotkań i konferencji:
 • Elementy etykiety dyplomatycznej podczas spotkań
 • Obsługa VIPa – miejsce przy stole, miejsce w samochodzie, etc.
 • Prezenty oficjalne, kwiaty, gadżety firmowe – wręczanie
 • Tematy tabu i tematy neutralne rozmów służbowych

 

 1. Etykieta ubioru:
 • Kanony stroju służbowego
 • Strój kobiety i strój mężczyzny na różne okazje

 

 1. Savoir-vivre przy stole:
 • Rodzaje przyjęć
 • Role gospodarza i gościa
 • Mowa sztućców
 • Toasty, kwiaty
 • Trudne potrawy
 • Wizyta w restauracji
 • Kwestie dotyczące płci

 

 1. Podsumowanie szkolenia

 

 

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dot. zasad etykiety i savoir vivre`u niezbędnych w pracy sekretariatu, biura, czy kancelarii.
 • Świadome budowanie wizerunku osobistego i zawodowego w oparciu o zasady savoir-vivre.
 • Wzrost pewności siebie.
 • Wzmocnienie bądź poprawa wizerunku instytucji w oczach klientów, partnerów, współpracowników.
 • Wzrost kultury organizacyjnej.
 • Umiejętność uniknięcia/wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji dzięki znajomości zasad savoir-vivre.
 • Umacnianie własnej marki jako osoby z klasą.
 • Umiejętność swobodnego zachowania się w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych. 

 

 

 

Prowadząca:

Autorka programu „Akademia Dobrych Manier” realizowanego od roku 2002 do chwili obecnej. Stażystka Departamentu Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz  Biura Obsługi Protokolarnej Wojewody Małopolskiego. Współpracuje z wieloma firmami, instytucjami publicznymi i pozarządowymi prowadząc szkolenia z zakresu savoir-vivre’u, etykiety dyplomatycznej, wystąpień publicznych. Jej szkolenia to przede wszystkim praktyka poparta szerokim doświadczeniem.

Świadczy usługi doradztwa protokolarnego pracując z  managerami, urzędnikami, politykami, samorządowcami, hotelarzami, duchownymi i wieloma innymi.

 

 

 

Cena: 450 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 27.02.2017 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.