Instytut Rozwoju Kompetencji Administracyjnych

Instytut Rozwoju Kompetencji Administracyjnych (IRKA) powstał 1 października 2016 r. by w jeszcze większym stopniu wspierać kadry administracji publicznej, która stanowi przeważającą część naszych Klientów.

Beznazwy-1

 

Instytut prowadzi szeroko rozumiane działania edukacyjne związane z doskonaleniem wiedzy i rozwojem kompetencji kadr administracji publicznej, takie jak:

 

  punktOrganizacja szkoleń, seminariów, warsztatów skierowanych wyłącznie do administracji publicznej

 punkt Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej

 punkt Realizacja projektów

 punkt Organizacja konferencji

 punkt Organizacja spotkań branżowych

 punkt i wiele innych