Coaching kariery

Przeznaczony dla osób, które potrzebują wsparcia w poszerzeniu swojej świadomości zawodowej – np. wyborze zawodu, rodzaju i formy pracy, zaplanowaniu własnej ścieżki rozwoju i awansu zawodowego, ale także dla tych, którzy chcą zmienić bieg swojej kariery. Celem jest zapewnienie sobie przez Klienta satysfakcjonującego rozwoju kariery zgodnego z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.