Coaching indywidualny

Przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść jakość swojego życia i zwiększyć zadowolenie w różnych jego dziedzinach, takich jak: praca, rodzina, finanse, zdrowie, kondycja fizyczna, czas wolny itp. Polega na pomocy w osiągnięciu samodzielnie wyznaczonego przez Klienta celu poprzez wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które Klient już posiada.