Coaching biznesowy

Przeznaczony dla właścicieli firm, dyrektorów, menedżerów, osób pełniących funkcje kierownicze w organizacjach, a także dla osób stojących przed pewnym przedsięwzięciem biznesowym. Polega na pomocy w rozwijaniu kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy. Coaching biznesowy wzmacnia zaangażowanie pracowników oraz wspiera ich rozwój, a poprzez to przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.