Aktualności

22.08.2016.

SZKOLENIE „PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 3.2. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO APLIKOWANIA?”

W związku z dużym zainteresowaniem czwartkowym szkoleniem pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2. Jak przygotować się do aplikowania?” informujemy, że – ze względu na okres wakacyjny – przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia przyjmujemy do środy 24 sierpnia, do godz. 13.00.

Zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca!


8.08.2016.

WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA

Informujemy, że już od 29 sierpnia do 30 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach Programu możliwe będzie pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia pozalekcyjne z programowania dla dzieci klas 1-3.

W związku z powyższym, zapraszamy na sierpniowe szkolenie pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2, czyli innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak przygotować się do aplikowania?”, które odbędzie się 25 sierpnia br. w Krakowie.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen/program-operacyjny-polska-cyfrowa-3-2-czyli-innowacyjne-podejscie-do-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-jak-przygotowac-sie-do-aplikowania-2

W linku poniżej znajdą Państwo szczegóły ogłoszonego konkursu:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/


1.08.2016.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

W związku z planowanym na III i IV kwartał br. konkursem do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.2, zapraszamy na sierpniowe szkolenia pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2, czyli innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak przygotować się do aplikowania?”.

Szkolenia organizujemy na północy i południu Polski: 11 sierpnia br.w Trójmieście, 25 sierpnia br.w Krakowie.

W ramach Programu możliwe będzie pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia pozalekcyjne z programowania dla dzieci klas 1-3.

Szczegółowy opis i program szkoleń dostępne w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


18.07.2016.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Informujemy, że w związku z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży i związanymi z tym utrudnieniami w ruchu komunikacyjnym, w dniach 21-31 lipca 2016 r. nasze biuro przy ul. Szlak 65 będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego oraz zapoznania się z tematyką najbliższych szkoleń:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


4.07.2016.

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ

Przypominamy, że wymogiem niezbędnym w ramach trwającego aktualnie konkursu do Poddziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne jest nie tylko opracowanie Wniosku aplikacyjnego, ale również Diagnozy problemów i potrzeb edukacyjnych szkół.

W okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. Studio Rozwoju Kompetencji przeprowadziło 6 edycji szkoleń  w ww. temacie oraz opracowało już kilka Diagnoz problemów i potrzeb szkół dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty województwa małopolskiego.   

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.  

 

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe szkolenie – warsztat pracy nad Diagnozą problemów i potrzeb edukacyjnych szkół oraz wnioskiem aplikacyjnym zaplanowaliśmy na 30 sierpnia br.  


27.06.2016.

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W SAMORZĄDZIE

W związku z dużym zainteresowaniem realizowanymi przez nas szkoleniami z zakresu savoir-vivre`u i protokołu dyplomatycznego, informujemy, że najbliższe szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny w samorządzie” organizowane jest 21 lipca br. w Trójmieście.

Do udziału w szkoleniu szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego i województw ościennych.


20.06.2016.

NOWE OBOWIĄZKI W PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO DLA JST

Rok 2016 jest okresem centralizacji dla wielu gmin i powiatów.  Oprócz problemów związanych z procesem konsolidacji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z jednostkami nadrzędnymi oraz problemów z zastosowaniem prewspółczynnika, ustawodawca wprowadza nowe narzędzie kontroli – Jednolity Plik Kontrolny.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Nowe obowiązki w podatku Vat po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek samorządu terytorialnego„, które odbędzie się 19 lipca br.


13.06.2016.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – REWOLUCYJNE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ OD 2016 R.

W związku ze zmianami w przepisach prawnych dot. sytemu zamówień publicznych, mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2016 – zmiany w ujęciu praktycznym„, które zaplanowane zostało na 8 lipca br.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


10.06.2016.

MEDIALNE ABC I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Jest wiele sposobów na to, aby wystąpienie publiczne było wyjątkowe i zapamiętane przez słuchaczy.

Zapraszamy na lipcowe szkolenie pt. „Medialne ABC i wystąpienia publiczne” adresowane do osób reprezentujących swoją instytucję na zewnątrz, osób odpowiedzialnych za promocję i kontakty z mediami oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i rozwinięciem kompetencji w tym zakresie.

Termin szkolenia: 7 lipca 2016 r.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


1.06.2016.

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ ORAZ WNIOSEK APLIKACYJNY

W związku z trwającym aktualnie konkursem do Poddziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zapraszamy przedstawicieli szkół oraz gmin i powiatów z terenu Małopolski na szkolenia dla Beneficjentów projektów 10.1.3. pt. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – warsztat pracy nad Diagnozą potrzeb edukacyjnych szkół i wnioskiem aplikacyjnym”.

Terminy szkoleń: 22 czerwca 2016 r. oraz 7 lipca 2016 r.

Termin naboru wniosków: 27.06.- 30.09.20016.

 

Jednocześnie informujemy, że realizujemy także usługi opracowania Diagnozy problemów i potrzeb szkół oraz Wniosków aplikacyjnych, jak również usługi konsultacji Diagnozy i Wniosku aplikacyjnego samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców.


16.05.2016.

WARSZTATY PROJEKTOWE DLA UCZELNI

W związku z dwoma ogólnopolskimi konkursami dla uczelni w ramach Działania 3.1 PO WER EFS tj. „Edukacja filozoficzna” i „Ścieżki Kopernika”, zapraszamy pracowników uczelni wyższych na czerwcowe warsztaty projektowe pt. „Programy edukacyjne na rzecz szkół i uczniów w ramach III Osi PO WER EFS”.

Warsztaty, podczas których będziemy rozwijać kompetencje aplikacyjne odbędą się 15 czerwca br. 

Uczestnicy otrzymają na własność już wypełniony kontent merytoryczny wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego dla uczniów do ćwiczenia, dalszego uzupełnienia i doskonalenia. Kontent merytoryczny uwzględnia propozycje wskaźników rezultatów i produktów, propozycje źródeł i sposobów pomiaru, propozycje celu głównego projektu, zarys opisu grupy docelowej, jej potrzeb i barier oraz rekrutacji, podział na zadania i ich opis wraz z dobranymi wskaźnikami, opis trwałości projektu, propozycję opisu potencjału i zarządzania projektem, jak też przyporządkowanie kryteriów dostępu i premiujących do poszczególnych sekcji wniosku. Dzięki temu dalsze wypełnianie wniosku o dofinansowanie będzie bardzo proste i transparentne.


4.04.2016.

RPO WM 2014-2020 NA PROJEKTY EDUKACYJNE

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące do współpracy w zakresie opracowywania projektów i pozyskiwania środków unijnych na projekty edukacyjne dla szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Pierwsze konkursy w Małopolsce ogłoszone zostaną w II kwartale 2016 r., kolejne w IV kwartale 2016 r. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia i zwiększenia szans na pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla małopolskich szkół.

Pełna oferta współpracy dostępna jest w zakładce „Oferta dla edukacji” na naszej stronie internetowej.

Oświata 300


21.03.2016.

WESOŁYCH ŚWIĄT

300ww


14.03.2016.

FUNDUSZE NA TWORZENIE, ROZWIJANIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej „Rynek pracy”, Działanie 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tj. „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” (wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3), mamy przyjemność zaprosić Państwa na kwietniowe szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie, rozwijanie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych w ramach RPO WM 2014-2020”.

Termin szkolenia: 4 kwietnia 2016 r.

Termin naboru wniosków od 4.04.2016 r. (dzień otwarcia naboru) do 18.04.2016 r., godz. 15:00 (data zamknięcia naboru).


1.03.2016.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”, zapraszamy na jego trzecią edycję – 10 marca br.

Szkolenie przygotowuje małopolskie szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ich organy prowadzące do pozyskiwania środków unijnych z EFS na rozwój szkół i placówek oświatowych w ramach konkursów planowanych na II kwartał 2016.


 8.02.2016.

III MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET

Miło nam poinformować, że Studio Rozwoju Kompetencji jest partnerem III Małopolskiego Kongresu Kobiet – największego, adresowanego do kobiet wydarzenia społeczno-kulturalnego w regionie, przyciągającego każdego roku ponad 1000 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski.

Tegoroczna edycja, której hasło przewodnie brzmi „Wbrew stereotypom” odbędzie się 27 lutego br., w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Program Kongresu i inne aktualności publikowane są na stronie  http://www.malopolskikongreskobiet.pl oraz profilu fb http://facebok.com/malopolskikongreskobiet

Udział w całodziennym Kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny.

Zapraszamy!

MKK 300


5.02.2016.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”.

Szkolenie przygotowuje małopolskie szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ich organy prowadzące do pozyskiwania środków unijnych z EFS na rozwój szkół i placówek oświatowych w ramach konkursów planowanych na II kwartał 2016.


3.02.2016.

OBSŁUGA WSPÓŁCZESNEGO KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Współcześni Klienci instytucji publicznych nie są już tymi samymi, co jeszcze kilka lat wcześniej, dlatego też obsługa klienta w takich miejscach jest niezwykle istotna. To ona świadczy o jakości oraz wizerunku danej instytucji w otoczeniu zewnętrznym.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na lutowe szkolenie pt. „Obsługa współczesnego klienta w jednostkach administracji publicznej”, które jest doskonałą okazją poszerzenia wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem.


1.02.2016.

EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA

W związku z planowanym konkursem do Programu MKiDN „Edukacja Medialna i Informacyjna”, zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją projektów w tym obszarze na szkolenie pt. „Program Edukacja Medialna i Informacyjna. Jak przygotować dobry wniosek?„.


25.01.2016.

ZUS 2016 – ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH

W związku ze zmianami w przepisach prawnych dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2016 r., mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „ZUS 2016 – zmiany w przepisach prawnych od 1.01.2016 r.”. Szkolenie organizowane jest w dwóch terminach – 2 i 11 lutego br.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


19.01.2016.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli savoir-vivre`u ciąg dalszy…

https://infowire.pl/generic/release/297824/jak-cie-widza-tak-cie-pisza/


18.01.2016.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych na szkolenie pt. „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w pracy instytucji publicznej„.

O tym, czym jest savoir-vivre i dlaczego zachowanie zgodne z zasadami savoir-vivre`u jest istotne zarówno w  życiu osobistym, jak też zawodowym mówi nasza trenerka, aktorka i autorka programu „Akademia Dobrych Manier” – Maria Bujas-Łukaszewska.

https://infowire.pl/generic/release/296015/znajomosc-etykiety-dodatkowym-atutem-pracownika/


11.01.2016.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programów MKiDN: „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” oraz „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa” (w obu przypadkach nabór wniosków do końca stycznia br.), zapraszamy na przyszłotygodniowe szkolenia:

  • Program infrastruktura bibliotek 2016-2020. Jak przygotować dobry wniosek?
  • Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa. Jak przygotować dobry wniosek?

4.01.2016.

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 2016 R.

W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym szkoleniem „Prawo pracy w 2016 r. – zmiany w ujęciu praktycznym”, informujemy o dodatkowym terminie tego szkolenia – 13 stycznia br.


2.01.2016.

WITAMY W NOWYM ROKU

Witamy Państwa w Nowym Roku i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dostępną w Kalendarzu Szkoleń Otwartych.


24.12.2015.

WESOŁYCH ŚWIĄT

300


7.12.2015.

NOWE PRZEPISY DLA INSTYTUCJI KULTURY OD 2016 R.

Ostatnie w tym roku szkolenie dedykujemy instytucjom kultury. 21 grudnia br. zapraszamy dyrektorów, kadrę zarządzającą i pracowników publicznych instytucji kultury do zapoznania się ze zmianami w przepisach, jakie wejdą w życie w 2016 r.


1.12.2015.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

Zapraszamy na grudniowe szkolenie pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”.

Szkolenie jest pierwszym i na razie jedynym w Małopolsce, które porusza tematykę w kontekście nowych środków unijnych.


2.11.2015.

NOWE ZMIANY W PRZEPISACH

Rok 2016 niesie ze sobą szereg zmian w różnego rodzaju przepisach. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia z zakresu: Najnowszych zmian w podatku Vat od 2016 r., Zmian w prawie pracy oraz Zmian w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych szkoleń dostępną w Kalendarzu Szkoleń Otwartych.


5.10.2015.

SPECJALISTYCZNE KURSY JĘZYKOWE

Wraz z początkiem października ruszyły zapisy na specjalistyczne kursy języka angielskiego w naszym Studio. Jako jedyni na lokalnym rynku szkoleń językowych specjalizujemy się w branżowym języku angielskim, a nasi lektorzy to wykwalifikowana kadra specjalistów nie tylko w sferze językowej, ale również w branżach, na które dany kurs jest ukierunkowany.

Zapraszamy na następujące kursy: GENERAL BUSINESS ENGLISH; BUSINESS ENGLISH FOR MANAGEMENT; BUSINESS ENGLISH FOR OFFICE STAFF; BUSINESS ENGLISH FOR FINANCE; ENGLISH FOR TOURISM; ENGLISH FOR CATERING AND HOTEL INDUSTRY; MEDICAL ENGLISH; LEGAL ENGLISH.


21.09.2015.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z ogłoszonymi Programami MKiDN, zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na październikowe szkolenie: „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku„.


14.09.2015.

PROGRAMY I PROJEKTY NA DOFINANSOWANIE BIBLIOTEK

W związku z planowanymi konkursami adresowanymi do bibliotek publicznych, zapraszamy pracowników i kadrę zarządzającą bibliotek na październikowe szkolenie zatytułowane „ABC programów i projektów na dofinansowanie bibliotek„.


3.09.2015.

ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dokumenty aplikacyjne – cv i list motywacyjny – stanowią pierwszy i zarazem najistotniejszy krok w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Mogą otworzyć albo zamknąć drogę do dalszych etapów procesu rekrutacji i selekcji, dlatego należy przygotować je tak, by przekonały potencjalnego pracodawcę o naszej wartości.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze HR, szczególnie w zakresie rekrutacji i selekcji możemy zaoferować profesjonalną pomoc w przygotowaniu Twoich dokumentów aplikacyjnych. 

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i prześlesz swoje cv i list motywacyjny na adres: studio@studiokompetencji.com, a my przeanalizujemy je pod kątem poprawności i zaproponujemy zmiany.


2.09.2015.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W ORGANIZACJACH

Ludzie to najcenniejszy element każdej organizacji, a umiejętne kierowanie i zarządzanie pracownikami decydują niejednokrotnie o jej pozycji na rynku. We wrześniu zapraszamy na szkolenia z zakresu: Zarządzania personelem w organizacjach, Zarządzania kompetencjami pracowników oraz Budowania efektywnych zespołów pracowniczych.


1.09.2015.

WITAMY!

Witamy na nowej stronie internetowej Studia Rozwoju Kompetencji, gdzie na bieżąco będziemy informować o organizowanych przez nas przedsięwzięciach takich jak: szkolenia, kursy, sesje konsultingowe, coachingowe, konferencje i wiele innych.