Aktualności

17.04.2017.

KONSULTACJE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

Informujemy, że prowadzimy konsultacje wniosków aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach aktualnie trwających konkursów. Z uwagi na duże zainteresowanie konsultacjami i ograniczoną ilość terminów, zachęcamy do wcześniejszych zapisów. 


10.04.2017.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Easter decoration with eggs


30.03.2017.

PODDZIAŁANIE 10.1.3 RPO WM 2014-2020 – WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu do Poddziałania 10.1.3 RPO WM 2014-2020 tj. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dofinansowanie otrzymało 86 projektów na łączną kwotę 101 110 152,65 zł, w tym 9 projektów na kwotę ponad 10 mln zł to projekty, które mieliśmy przyjemność pisać bądź konsultować.

Wszystkim naszym Beneficjentom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za okazane zaufanie i owocną współpracę i życzymy powodzenia w realizacji projektów!


27.03.2017.

ETYKIETA BIZNESU I SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH ZAWODOWYCH

Etykieta biznesu to nie tylko zasady, które podpowiadają jak z klasą prowadzić rozmowy zawodowe i zachować się podczas ważnych spotkań. To także świetny sposób na to, by profesjonalnie reprezentować swoją instytucję – publiczną, prywatną, czy pozarządową. Ci, którzy je znają wiedzą doskonale, że postawienie na dobre maniery jest jedną z najlepszych inwestycji.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Etykieta biznesu i savoir-vivre w kontaktach zawodowych„, które jest świetną okazją do tego by poszerzyć wiedzę i rozwinąć kompetencje z zakresu etykiety biznesu i savoir-vivre`u w kontaktach służbowych.

Termin szkolenia: 6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


 20.03.2017.

KOBIETA CHARYZMATYCZNA

Miło nam poinformować, że Anna Łyżwa  – Założycielka i Dyrektor Zarządzająca w Studio Rozwoju Kompetencji została Laureatką Programu „Kobieta Charyzmatyczna”.

R1


 20.03.2017.

WSPARCIE DLA TWORZENIA I/LUB DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z ogłoszonym konkursem na tworzenie i/lub działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Małopolsce,  mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia pt. „Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Małopolsce w ramach Poddziałania 9.2.1 C RPO WM 2014-2020 – warsztat aplikacyjny”.

Terminy szkoleń: 11 i 20 kwietnia br.

W ramach konkursu będzie można pozyskać środki unijne na tworzenie nowych miejsc opieki  i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia.

 

Termin naboru wniosków: od 31.03.2017 r. do 24.05.2017 r.

 

Jednocześnie informujemy, że realizujemy także usługi opracowania Wniosków aplikacyjnych do Poddziałania 9.2.1 C RPO WM 2014-2020, jak również usługi konsultacji wniosków aplikacyjnych samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców.


13.03.2017.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PODMIOTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z ogłoszonym konkursem na tworzenie i rozwój podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 tj. żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna, mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Dofinansowanie z UE na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych w Małopolsce w ramach RPO WM 2014-2020 – warsztat aplikacyjny”.

Termin szkolenia: 4 kwietnia br. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 31.03.br.

W ramach konkursu będzie można pozyskać środki unijne na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie już istniejących miejsc, w tym ich dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Termin naboru wniosków: od 31.03.2017 r. do 19.04.2017 r.

 

Jednocześnie informujemy, że realizujemy także usługi opracowania Wniosków aplikacyjnych do Działania 8.5 RPO WM 2014-2020, jak również usługi konsultacji wniosków aplikacyjnych samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców.


6.03.2017.

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W INSTYTUCJI KULTURY

Umiejętne zarządzanie zespołem jest w obecnym świecie podstawowym, by nie powiedzieć kluczowym zadaniem dla kadry kierowniczej każdej organizacji. Kwestia ta dotyka również dyrektorów instytucji kultury, którzy dla efektywnego zarządzania swoimi instytucjami i projektami kulturalnym potrzebują często zgłębić tajniki skutecznej pracy zespołowej.

22 marca br. zapraszamy kadrę zarządzającą instytucji kultury, a także kierowników i koordynatorów projektów kulturalnych zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi i własnym rozwojem jako liderów na warsztaty, które pomogą rozwinąć rzeczywiste kompetencje przywódcze każdego z uczestników oraz pozwolą na doskonalenie umiejętności budowania zespołu i sprawnej współpracy jego członków.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


1.03.2017.

PODDZIAŁANIE 10.1.2 RPO WM 2014-2020 – ZAKOŃCZENIE NABORU

Dzisiaj, w województwie małopolskim upływa ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020 tj. Wychowanie przedszkolne. Od września ubiegłego roku przygotowywaliśmy małopolskie przedszkola i ich organy prowadzące do poprawnego sporządzenia wniosków realizując szkolenia i usługi doradcze. Sami również opracowaliśmy kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych oraz diagnoz problemów i potrzeb wychowania przedszkolnego placówek, dla których organem prowadzącym są gminy województwa małopolskiego.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za wszystkich, z którymi mieliśmy przyjemność w tym czasie współpracować!


20.03.2017.

IV MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET

Miło nam poinformować, że Studio Rozwoju Kompetencji jest partnerem IV Małopolskiego Kongresu Kobiet – największego w regionie, apolitycznego i niekomercyjnego wydarzenia społeczno-kulturalnego adresowanego do kobiet, które każdego roku przyciąga ponad 1000 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski.

Tegoroczna edycja, której hasło przewodnie brzmi „Moc jest w nas” odbędzie się 5 marca br. w centrum konferencyjnym Double Tree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center.

Studio Rozwoju Kompetencji przygotowało wykład motywujący pt. „Kobieta Asertywna”, który poprowadzi psycholog i trener asertywności – Pani Sylwia Krysa.

Zapraszamy!

4MKK

 

 

 

 

 

 

 


13.02.2017.

JAK BUDOWAĆ POZYTYWNY WIZERUNEK GMINY, MIASTA, POWIATU?

Na to pytanie odpowiemy 1 marca podczas szkolenia pt. „Marketing terytorialny, czyli jak budować pozytywny wizerunek gminy, miasta, powiatu„. Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej. Zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca!


6.02.2017.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH – SZKOLENIE LAST MINUTE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Do 1 marca 2017 r. Zamawiający mają obowiązek złożyć sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2016. Teoretycznie obowiązek złożenia sprawozdania nie powinien być uciążliwy – obejmuje jedynie zbiorcze zestawienie danych, które Zamawiający posiada. W praktyce jednak wiele kwestii budzi wątpliwości nawet bardzo doświadczonych Zamawiających, dlatego właśnie zapraszamy na szkolenie, które nie tylko pozwoli zdobyć informacje potrzebne do przygotowania sprawozdania, ale również stanowić będzie szansę na wyjaśnienie konkretnych wątpliwości i konkretnych sytuacji, jakie dotyczą uczestników.

Termin szkolenia – 22.02. br. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 17.02.br.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


1.02.2017.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W RAMACH RPO WM 2014-2020

Informujemy, że przedłużone zostały terminy naborów wniosków do trwającego aktualnie konkursu do Poddziałania 10.1.1 i 10.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tj. Wychowanie przedszkolne. Nowe terminy naborów wniosków to: od 31.12.2016 do 22.02.2017 – Poddziałanie 10.1.1 i od 31.12.2016 do 1.03.2017 – Poddziałanie 10.1.2.


23.01.2017.

SZKOLENIA DLA REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS

Wszystkich realizujących projekty finansowane ze środków EFS zapraszamy do Krakowa na nasze lutowe szkolenia: 15.02. – „Zasada konkurencyjności w projektach EFS„, 23.02. – „Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS„.

Szczegółowe opisy i programy szkoleń dostępne są w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


17.01.2017.

ABC DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Nowy rok to także nowe możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury. 9 lutego br. zapraszamy na szkolenie pt. „ABC dotacji dla instytucji kultury„, w trakcie którego zaprezentowane zostaną m.in. najważniejsze mechanizmy finansowe w obszarze działań kulturalnych i wspierających instytucje kultury oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach poszczególnych programów.


17.01.2017.

AMBIENT MEDIA – ALTERNATYWNE SPOSOBY PROMOCJI MUZEÓW

Jak promować muzea i działania realizowane w muzeach? Zapraszamy na szkolenie pt. „Ambient media – alternatywne sposoby promocji muzeów”, które organizujemy 1 lutego br. w Krakowie.


16.01.2017.

PRAWO PRACY I UMOWY ZLECENIA 2017

W związku ze zmianami w prawie pracy, jakie weszły w życie od 1.01.2017 r., zapraszamy na szkolenie pt. „Prawo pracy i umowy zlecenia od 1.01.2017 r. – zmiany w ujęciu praktycznym”, które organizujemy w najbliższym czasie w dwóch miastach Małopolski: 26 styczniaw Krakowie i 3 lutego br. – w Nowym Targu.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


16.01.2017.

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia na tzw. usługi społeczne, których wartość nie przekracza 750.000 euro mogą być udzielane przez Zamawiających z wykorzystaniem własnej, wewnętrznej procedury Zamawiającego, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi ustawowe. Ta zmiana ucieszyła Zamawiających i słusznie. Wszak kategoria usług społecznych dotyczy wielu istotnych na co dzień usług, gdzie mozolne procedury przetargu nieograniczonego lub ograniczonego były sporym utrudnieniem.

Warsztatowe szkolenie,  które oferujemy 25 stycznia br. pt. „Zamówienia na usługi społeczne – warsztat praktyczny” ma za zadanie w sposób praktyczny i realny zachęcić Zamawiających do stosowania art. 138o i wyposażyć ich w informacje potrzebne do efektywnego wykorzystania tego przepisu.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


15.01.2017.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

300


2.01.2017.

WITAMY W NOWYM ROKU

Życzymy pomyślności i sukcesów w nowym 2017 roku.

Wraz z nim zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń i innych usług świadczonych przez Studio Rozwoju Kompetencji.


28.12.2016.

PROFESJONALNE USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE

Studio Rozwoju Kompetencji w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej:

http://www.whystory.pl/pl/wiadomosci-whystory/dobre/why-story-wydanie-gazetowe/1214-why-story-wydanie-grudniowe-w-gazecie-wyborczej.html


20.12.2016.

WESOŁYCH ŚWIĄT

800


19.12.2016.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z trwającym aktualnie konkursem do Poddziałania 10.1.1 i 10.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tj. Wychowanie przedszkolne, informujemy, że kolejne szkolenie przygotowujące podmioty do aplikowania o środki unijne na tworzenie nowych oraz rozwijanie już istniejących przedszkoli w Małopolsce zaplanowaliśmy na 10 stycznia 2017.

Jednocześnie informujemy, że realizujemy także usługi opracowania wymaganej Diagnozy problemów i potrzeb przedszkoli oraz wniosków aplikacyjnych, jak również usługi konsultacji diagnoz i wniosków aplikacyjnych samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców.

 

Terminy naboru wniosków: od 31.12.2016 do 1.02.2017 – Poddziałanie 10.1.1 i od 31.12.2016 do 8.02.2017 – Poddziałanie 10.1.2.


5.12.2016.

PRACA I PASJA W JEDNYM – ROZMOWA Z ANNĄ ŁYŻWĄ

http://www.whystory.pl/pl/nauka-i-praca/konferencje/praca-i-pasja-w-jednym-anna-lyzwa-kobieta-charyzmatyczna.html


1.12.2016.

KOBIETA CHARYZMATYCZNA

Miło nam poinformować, że Anna Łyżwa  – Założycielka i Dyrektor Zarządzająca w Studio Rozwoju Kompetencji została nominowana do tytułu „Kobieta Charyzmatyczna” za postawę kobiety przedsiębiorczej oraz szerokie zaangażowanie społeczne.


28.11.2016.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z ogłoszonym w Małopolsce konkursem na rozwój przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (nabór wniosków od 31.12.2016 do 1.02.2017 – Poddziałanie 10.1.1 i od 31.12.2016 do 8.02.2017 – Poddziałanie 10.1.2) zapraszamy na kolejną edycję szkolenia przygotowującego podmioty do aplikowania o środki unijne na tworzenie nowych oraz rozwijanie już istniejących przedszkoli w Małopolsce.

Termin szkolenia: 19 grudnia br. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 grudnia br.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej.


23.11.2016.

VIII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ

W dniach 21-22 listopada br. odbył się w Krakowie VIII Kongres Ziemi Krakowskiej – wydarzenie organizowane przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego pod patronatem Starosty Krakowskiego umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy środowiskami pracodawców, pracowników, organizacji społecznych, pozarządowych i wielu innych.

Studio Rozwoju Kompetencji odpowiadało za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla zgromadzonych licznie doradców zawodowych. Rozmawialiśmy m.in. o sztuce projektowania kariery oraz narzędziach coachingowych wykorzystywanych w pracy doradcy zawodowego.

Dziękujemy Urzędowi Pracy Powiatu Krakowskiego za zaproszenie i współpracę!


9.11.2016.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z planowanym na listopad br. w województwie małopolskim konkursem na rozwój przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, zapraszamy na kolejne szkolenia pt. „Fundusze unijne na rozwój przedszkoli w ramach RPO WM 2014-2020”, które zaplanowaliśmy na 21 listopada br.

W ramach konkursu będzie można pozyskać środki unijne zarówno na tworzenie nowych oraz rozwijanie już istniejących przedszkoli w Małopolsce (m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia, rozwój oferty dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej.


7.11.2016.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi szkoleniami pt. „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku„ informujemy, że dodatkowe szkolenie z ww. zakresu organizujemy 17 listopada w Krakowie

Zapraszamy!


22.10.2016.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGŁOSZONE

W związku z ogłoszonymi Programami MKiDN (nabór wniosków do 30.11.2016.), informujemy przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenia pt. „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku„. Szkolenia organizujemy 28 października i 8 listopada w Krakowie oraz 4 listopada w Trójmieście.

Szczegółowe opisy i programy szkoleń dostępne są w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen

W linku poniżej znajdą Państwo szczegóły ogłoszonych konkursów:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php


21.10.2016.

SZKOLENIE „PODATEK VAT W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH”

W związku z dużym zainteresowaniem przyszłotygodniowym szkoleniem pt. „Podatek VAT w jednostkach oświatowych” informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 24 października br.


20.10.2016.

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W SAMORZĄDZIE

Jak wygląda precedencja stanowisk w Polsce, samorządach i UE? Jak ułożyć flagi i symbole narodowe zgodnie z zasadą precedencji? Kiedy mężczyzna nie przepuszcza kobiety w drzwiach? Jak elegancko wręczyć kwiaty, wizytówkę? Jakie są zasady dress codu obowiązujące w samorządzie? Odpowiedzi na te i inne pytania poznali przedstawiciele samorządów województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego podczas dzisiejszego szkolenia z zakresu etykiety i protokołu dyplomatycznego w samorządzie.

Kolejne szkolenie pt. „Etykieta i protokół dyplomatyczny w samorządzie” organizujemy 28 listopada br. w Trójmieście, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego i województw ościennych.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


3.10.2016.

INSTYTUT ROZWOJU KOMPETENCJI ADMINISTRACYJNYCH

Miło nam poinformować, że z dniem 1 października 2016 r. Studio Rozwoju Kompetencji poszerzyło działalność o Instytut Rozwoju Kompetencji Administracyjnych, by w jeszcze większym stopniu wspierać kadry administracji publicznej, która stanowi przeważającą część naszych Klientów. Instytut prowadzi szeroko rozumiane działania edukacyjne związane z doskonaleniem wiedzy i rozwojem kompetencji kadr administracji publicznej, takie jak:  organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów skierowanych wyłącznie do administracji publicznej, prowadzenie konsultacji i działalności doradczej, realizacja projektów, organizacja konferencji, kongresów, spotkań branżowych i wiele innych.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług.


1.10.2016.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z planowanymi do ogłoszenia Programami MKiDN (nabór wniosków do 30.11.2016.), zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na szkolenia pt. „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku„: 28 października br. w Krakowie i 4 listopada br. w Trójmieście.

Szczegółowe opisy i programy szkoleń dostępne są w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej.


30.09.2016.

PODDZIAŁANIE 10.1.3 RPO WM 2014-2020 – ZAKOŃCZENIE NABORU

Dzisiaj, w województwie małopolskim upływa ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do Poddziałania 10.1.3 RPO WM 2014-2020 tj. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Od grudnia ubiegłego roku przygotowywaliśmy małopolskie szkoły do poprawnego sporządzenia wniosków realizując szkolenia i usługi doradcze. Sami również opracowaliśmy kilkanaście wniosków aplikacyjnych oraz diagnoz problemów i potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty województwa małopolskiego.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za wszystkich, z którymi mieliśmy przyjemność w tym czasie współpracować!


26.09.2016.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Od 29 sierpnia do 30 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach aktualnie trwającego, ogólnopolskiego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach Programu możliwe jest pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia pozalekcyjne z programowania dla dzieci klas 1-3.

Od sierpnia Studio Rozwoju Kompetencji przeprowadziło już kilka szkoleń z ww. zakresu – na północy i na południu Polski. W październiku i listopadzie zapraszamy na kolejne szkolenia pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2, czyli innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak aplikować?”, które zaplanowaliśmy na 24 października br.w Krakowie i 4 listopada br.w Trójmieście.

Szczegółowe opisy i programy szkoleń dostępne są w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej.

W linku poniżej znajdą Państwo szczegóły ogłoszonego konkursu:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/


12.09.2016.

FUNDUSZE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z planowanym na jesień br. w województwie małopolskim konkursem na rozwój przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, zapraszamy na szkolenia pt. „Fundusze unijne na rozwój przedszkoli w ramach RPO WM 2014-2020”.

W ramach konkursu będzie można pozyskać środki unijne zarówno na tworzenie nowych oraz rozwijanie już istniejących przedszkoli w Małopolsce (m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia, rozwój oferty dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

Terminy szkoleń: 21 września br., 6 października br., 18 października br.

Szczegółowy opis i program szkoleń dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej.


7.09.2016.

KONSULTACJE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

Informujemy, że prowadzimy konsultacje wniosków aplikacyjnych do Poddziałania 10.1.3 RPO WM 2014-2020 w ramach aktualnie trwającego konkursu. Z uwagi na duże zainteresowanie konsultacjami i ograniczoną ilość terminów, zachęcamy do wcześniejszych zapisów. 


5.09.2016.

PRAWO PRACY PO ZMIANACH

W związku ze zmianami w prawie pracy obowiązującymi od 1 września 2016 r. oraz planowanymi od 1 stycznia 2017 r. mamy przyjemność zaprosić Państwa na następujące szkolenia:

  • 15 września br. – „Zmiany od 1.09.2016 r. i 1.01.2017 r. w kształtowaniu wynagrodzenia pracowników i osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych oraz wybrane zagadnienia z prawa pracy”.
  • 6 października br. – „Dokumentacja pracownicza w samorządzie po najnowszych zmianach. Jak ją prowadzić bez błędów?”

Programy szkoleń oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


2.09.2016.

NOWE OBOWIĄZKI W PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO DLA JST

Rok 2016 jest okresem centralizacji dla wielu gmin i powiatów.  Oprócz problemów związanych z procesem konsolidacji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z jednostkami nadrzędnymi oraz problemów z zastosowaniem prewspółczynnika, ustawodawca wprowadza nowe narzędzie kontroli – Jednolity Plik Kontrolny.

W lipcu nasza firma zrealizowała już szkolenie pt. „Nowe obowiązki w podatku Vat po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek samorządu terytorialnego„. 14 września br. zapraszamy na kolejne.


1.09.2016.

PODDZIAŁANIE 10.1.3 RPO WM 2014-2020

Już tylko 30 dni pozostało do końca konkursu na dotacje dla małopolskich szkół w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Zapraszamy na ostatnie warsztaty przygotowujące do poprawnego sporządzenia wniosku aplikacyjnego, które zaplanowaliśmy na 13 września br. oraz konsultacje przygotowanych wniosków, które prowadzimy do końca miesiąca.


29.08.2016.

ETYKIETA BIZNESOWA

Etykieta biznesowa to nie tylko zasady, które podpowiadają jak z klasą prowadzić rozmowy zawodowe i zachować się podczas ważnych spotkań. To także świetny sposób na to, by profesjonalnie reprezentować swoją instytucję. Ci, którzy je znają wiedzą doskonale, że postawienie na dobre maniery jest jedną z najlepszych inwestycji.

8 września br. zapraszamy na szkolenie pt. „Etykieta biznesowa”.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


22.08.2016.

SZKOLENIE „PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 3.2. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO APLIKOWANIA?”

W związku z dużym zainteresowaniem czwartkowym szkoleniem pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2. Jak przygotować się do aplikowania?” informujemy, że – ze względu na okres wakacyjny – przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia przyjmujemy do środy 24 sierpnia, do godz. 13.00.

Zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca!


8.08.2016.

WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA

Informujemy, że już od 29 sierpnia do 30 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach Programu możliwe będzie pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia pozalekcyjne z programowania dla dzieci klas 1-3.

W związku z powyższym, zapraszamy na sierpniowe szkolenie pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2, czyli innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak przygotować się do aplikowania?”, które odbędzie się 25 sierpnia br. w Krakowie.

Szczegółowy opis i program szkolenia dostępny jest w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej

W linku poniżej znajdą Państwo szczegóły ogłoszonego konkursu:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/


1.08.2016.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

W związku z planowanym na III i IV kwartał br. konkursem do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.2, zapraszamy na sierpniowe szkolenia pt. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2, czyli innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak przygotować się do aplikowania?”.

Szkolenia organizujemy na północy i południu Polski: 11 sierpnia br.w Trójmieście, 25 sierpnia br.w Krakowie.

W ramach Programu możliwe będzie pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia pozalekcyjne z programowania dla dzieci klas 1-3.

Szczegółowy opis i program szkoleń dostępne w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


18.07.2016.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Informujemy, że w związku z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży i związanymi z tym utrudnieniami w ruchu komunikacyjnym, w dniach 21-31 lipca 2016 r. nasze biuro przy ul. Szlak 65 będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego oraz zapoznania się z tematyką najbliższych szkoleń:

http://pl.studiokompetencji.com/kalendarz-szkolen


4.07.2016.

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ

Przypominamy, że wymogiem niezbędnym w ramach trwającego aktualnie konkursu do Poddziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne jest nie tylko opracowanie Wniosku aplikacyjnego, ale również Diagnozy problemów i potrzeb edukacyjnych szkół.

W okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. Studio Rozwoju Kompetencji przeprowadziło 6 edycji szkoleń  w ww. temacie oraz opracowało już kilka Diagnoz problemów i potrzeb szkół dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty województwa małopolskiego.   

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.  

 

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe szkolenie – warsztat pracy nad Diagnozą problemów i potrzeb edukacyjnych szkół oraz wnioskiem aplikacyjnym zaplanowaliśmy na 30 sierpnia br.  


27.06.2016.

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W SAMORZĄDZIE

W związku z dużym zainteresowaniem realizowanymi przez nas szkoleniami z zakresu etykiety, savoir-vivre`u i protokołu dyplomatycznego, informujemy, że najbliższe szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny w samorządzie” organizowane jest 21 lipca br. w Trójmieście.

Do udziału w szkoleniu szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego i województw ościennych.


20.06.2016.

NOWE OBOWIĄZKI W PODATKU VAT PO WPROWADZENIU JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO DLA JST

Rok 2016 jest okresem centralizacji dla wielu gmin i powiatów.  Oprócz problemów związanych z procesem konsolidacji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z jednostkami nadrzędnymi oraz problemów z zastosowaniem prewspółczynnika, ustawodawca wprowadza nowe narzędzie kontroli – Jednolity Plik Kontrolny.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Nowe obowiązki w podatku Vat po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostek samorządu terytorialnego„, które odbędzie się 19 lipca br.


13.06.2016.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – REWOLUCYJNE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ OD 2016 R.

W związku ze zmianami w przepisach prawnych dot. sytemu zamówień publicznych, mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2016 – zmiany w ujęciu praktycznym„, które zaplanowane zostało na 8 lipca br.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


10.06.2016.

MEDIALNE ABC I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Jest wiele sposobów na to, aby wystąpienie publiczne było wyjątkowe i zapamiętane przez słuchaczy.

Zapraszamy na lipcowe szkolenie pt. „Medialne ABC i wystąpienia publiczne” adresowane do osób reprezentujących swoją instytucję na zewnątrz, osób odpowiedzialnych za promocję i kontakty z mediami oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i rozwinięciem kompetencji w tym zakresie.

Termin szkolenia: 7 lipca 2016 r.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


1.06.2016.

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ ORAZ WNIOSEK APLIKACYJNY

W związku z trwającym aktualnie konkursem do Poddziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zapraszamy przedstawicieli szkół oraz gmin i powiatów z terenu Małopolski na szkolenia dla Beneficjentów projektów 10.1.3. pt. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – warsztat pracy nad Diagnozą potrzeb edukacyjnych szkół i wnioskiem aplikacyjnym”.

Terminy szkoleń: 22 czerwca 2016 r. oraz 7 lipca 2016 r.

Termin naboru wniosków: 27.06.- 30.09.20016.

 

Jednocześnie informujemy, że realizujemy także usługi opracowania Diagnozy problemów i potrzeb szkół oraz Wniosków aplikacyjnych, jak również usługi konsultacji Diagnozy i Wniosku aplikacyjnego samodzielnie opracowanych przez Wnioskodawców.


16.05.2016.

WARSZTATY PROJEKTOWE DLA UCZELNI

W związku z dwoma ogólnopolskimi konkursami dla uczelni w ramach Działania 3.1 PO WER EFS tj. „Edukacja filozoficzna” i „Ścieżki Kopernika”, zapraszamy pracowników uczelni wyższych na czerwcowe warsztaty projektowe pt. „Programy edukacyjne na rzecz szkół i uczniów w ramach III Osi PO WER EFS”.

Warsztaty, podczas których będziemy rozwijać kompetencje aplikacyjne odbędą się 15 czerwca br. 

Uczestnicy otrzymają na własność już wypełniony kontent merytoryczny wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego dla uczniów do ćwiczenia, dalszego uzupełnienia i doskonalenia. Kontent merytoryczny uwzględnia propozycje wskaźników rezultatów i produktów, propozycje źródeł i sposobów pomiaru, propozycje celu głównego projektu, zarys opisu grupy docelowej, jej potrzeb i barier oraz rekrutacji, podział na zadania i ich opis wraz z dobranymi wskaźnikami, opis trwałości projektu, propozycję opisu potencjału i zarządzania projektem, jak też przyporządkowanie kryteriów dostępu i premiujących do poszczególnych sekcji wniosku. Dzięki temu dalsze wypełnianie wniosku o dofinansowanie będzie bardzo proste i transparentne.


4.04.2016.

RPO WM 2014-2020 NA PROJEKTY EDUKACYJNE

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące do współpracy w zakresie opracowywania projektów i pozyskiwania środków unijnych na projekty edukacyjne dla szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Pierwsze konkursy w Małopolsce ogłoszone zostaną w II kwartale 2016 r., kolejne w IV kwartale 2016 r. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia i zwiększenia szans na pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla małopolskich szkół.

Pełna oferta współpracy dostępna jest w zakładce „Oferta dla edukacji” na naszej stronie internetowej.

Oświata 300


21.03.2016.

WESOŁYCH ŚWIĄT

300ww


14.03.2016.

FUNDUSZE NA TWORZENIE, ROZWIJANIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej „Rynek pracy”, Działanie 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 tj. „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” (wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3), mamy przyjemność zaprosić Państwa na kwietniowe szkolenie pt. „Pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie, rozwijanie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych w ramach RPO WM 2014-2020”.

Termin szkolenia: 4 kwietnia 2016 r.

Termin naboru wniosków od 4.04.2016 r. (dzień otwarcia naboru) do 18.04.2016 r., godz. 15:00 (data zamknięcia naboru).


1.03.2016.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”, zapraszamy na jego trzecią edycję – 10 marca br.

Szkolenie przygotowuje małopolskie szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ich organy prowadzące do pozyskiwania środków unijnych z EFS na rozwój szkół i placówek oświatowych w ramach konkursów planowanych na II kwartał 2016.


 8.02.2016.

III MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET

Miło nam poinformować, że Studio Rozwoju Kompetencji jest partnerem III Małopolskiego Kongresu Kobiet – największego, adresowanego do kobiet wydarzenia społeczno-kulturalnego w regionie, przyciągającego każdego roku ponad 1000 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski.

Tegoroczna edycja, której hasło przewodnie brzmi „Wbrew stereotypom” odbędzie się 27 lutego br., w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Program Kongresu i inne aktualności publikowane są na stronie  http://www.malopolskikongreskobiet.pl oraz profilu fb http://facebok.com/malopolskikongreskobiet

Udział w całodziennym Kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny.

Zapraszamy!

MKK 300


5.02.2016.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”.

Szkolenie przygotowuje małopolskie szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ich organy prowadzące do pozyskiwania środków unijnych z EFS na rozwój szkół i placówek oświatowych w ramach konkursów planowanych na II kwartał 2016.


3.02.2016.

OBSŁUGA WSPÓŁCZESNEGO KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Współcześni Klienci instytucji publicznych nie są już tymi samymi, co jeszcze kilka lat wcześniej, dlatego też obsługa klienta w takich miejscach jest niezwykle istotna. To ona świadczy o jakości oraz wizerunku danej instytucji w otoczeniu zewnętrznym.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na lutowe szkolenie pt. „Obsługa współczesnego klienta w jednostkach administracji publicznej”, które jest doskonałą okazją poszerzenia wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem.


1.02.2016.

EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA

W związku z planowanym konkursem do Programu MKiDN „Edukacja Medialna i Informacyjna”, zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją projektów w tym obszarze na szkolenie pt. „Program Edukacja Medialna i Informacyjna. Jak przygotować dobry wniosek?„.


25.01.2016.

ZUS 2016 – ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH

W związku ze zmianami w przepisach prawnych dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2016 r., mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „ZUS 2016 – zmiany w przepisach prawnych od 1.01.2016 r.”. Szkolenie organizowane jest w dwóch terminach – 2 i 11 lutego br.

Program szkolenia oraz aktualna oferta szkoleń otwartych dostępne są w Kalendarzu na naszej stronie internetowej.


19.01.2016.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli savoir-vivre`u ciąg dalszy…

https://infowire.pl/generic/release/297824/jak-cie-widza-tak-cie-pisza/


18.01.2016.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych na szkolenie pt. „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w pracy instytucji publicznej„.

O tym, czym jest savoir-vivre i dlaczego zachowanie zgodne z zasadami savoir-vivre`u jest istotne zarówno w  życiu osobistym, jak też zawodowym mówi nasza trenerka, aktorka i autorka programu „Akademia Dobrych Manier” – Maria Bujas-Łukaszewska.

https://infowire.pl/generic/release/296015/znajomosc-etykiety-dodatkowym-atutem-pracownika/


11.01.2016.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programów MKiDN: „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” oraz „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa” (w obu przypadkach nabór wniosków do końca stycznia br.), zapraszamy na przyszłotygodniowe szkolenia:

  • Program infrastruktura bibliotek 2016-2020. Jak przygotować dobry wniosek?
  • Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa. Jak przygotować dobry wniosek?

4.01.2016.

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 2016 R.

W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym szkoleniem „Prawo pracy w 2016 r. – zmiany w ujęciu praktycznym”, informujemy o dodatkowym terminie tego szkolenia – 13 stycznia br.


2.01.2016.

WITAMY W NOWYM ROKU

Witamy Państwa w Nowym Roku i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dostępną w Kalendarzu Szkoleń Otwartych.


24.12.2015.

WESOŁYCH ŚWIĄT

300


7.12.2015.

NOWE PRZEPISY DLA INSTYTUCJI KULTURY OD 2016 R.

Ostatnie w tym roku szkolenie dedykujemy instytucjom kultury. 21 grudnia br. zapraszamy dyrektorów, kadrę zarządzającą i pracowników publicznych instytucji kultury do zapoznania się ze zmianami w przepisach, jakie wejdą w życie w 2016 r.


1.12.2015.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Z EFS 2014-2020

Zapraszamy na grudniowe szkolenie pt. „Projekty edukacyjne dla szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – warsztaty aplikacyjne”.

Szkolenie jest pierwszym i na razie jedynym w Małopolsce, które porusza tematykę w kontekście nowych środków unijnych.


2.11.2015.

NOWE ZMIANY W PRZEPISACH

Rok 2016 niesie ze sobą szereg zmian w różnego rodzaju przepisach. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia z zakresu: Najnowszych zmian w podatku Vat od 2016 r., Zmian w prawie pracy oraz Zmian w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych szkoleń dostępną w Kalendarzu Szkoleń Otwartych.


5.10.2015.

SPECJALISTYCZNE KURSY JĘZYKOWE

Wraz z początkiem października ruszyły zapisy na specjalistyczne kursy języka angielskiego w naszym Studio. Jako jedyni na lokalnym rynku szkoleń językowych specjalizujemy się w branżowym języku angielskim, a nasi lektorzy to wykwalifikowana kadra specjalistów nie tylko w sferze językowej, ale również w branżach, na które dany kurs jest ukierunkowany.

Zapraszamy na następujące kursy: GENERAL BUSINESS ENGLISH; BUSINESS ENGLISH FOR MANAGEMENT; BUSINESS ENGLISH FOR OFFICE STAFF; BUSINESS ENGLISH FOR FINANCE; ENGLISH FOR TOURISM; ENGLISH FOR CATERING AND HOTEL INDUSTRY; MEDICAL ENGLISH; LEGAL ENGLISH.


21.09.2015.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z ogłoszonymi Programami MKiDN, zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na październikowe szkolenie: „Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku„.


14.09.2015.

PROGRAMY I PROJEKTY NA DOFINANSOWANIE BIBLIOTEK

W związku z planowanymi konkursami adresowanymi do bibliotek publicznych, zapraszamy pracowników i kadrę zarządzającą bibliotek na październikowe szkolenie zatytułowane „ABC programów i projektów na dofinansowanie bibliotek„.


3.09.2015.

ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Dokumenty aplikacyjne – cv i list motywacyjny – stanowią pierwszy i zarazem najistotniejszy krok w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Mogą otworzyć albo zamknąć drogę do dalszych etapów procesu rekrutacji i selekcji, dlatego należy przygotować je tak, by przekonały potencjalnego pracodawcę o naszej wartości.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze HR, szczególnie w zakresie rekrutacji i selekcji możemy zaoferować profesjonalną pomoc w przygotowaniu Twoich dokumentów aplikacyjnych. 

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i prześlesz swoje cv i list motywacyjny na adres: studio@studiokompetencji.com, a my przeanalizujemy je pod kątem poprawności i zaproponujemy zmiany.


2.09.2015.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W ORGANIZACJACH

Ludzie to najcenniejszy element każdej organizacji, a umiejętne kierowanie i zarządzanie pracownikami decydują niejednokrotnie o jej pozycji na rynku. We wrześniu zapraszamy na szkolenia z zakresu: Zarządzania personelem w organizacjach, Zarządzania kompetencjami pracowników oraz Budowania efektywnych zespołów pracowniczych.


1.09.2015.

WITAMY!

Witamy na nowej stronie internetowej Studia Rozwoju Kompetencji, gdzie na bieżąco będziemy informować o organizowanych przez nas przedsięwzięciach takich jak: szkolenia, kursy, sesje konsultingowe, coachingowe, konferencje i wiele innych.